Med Speed Art menar jag bilder som på ett konstnärligt sätt skall förmedla känslan av fart och fläkt och det som händer i bilden.
Bilderna är inte manipulerade i efterhand i datorn. Detta tycker jag är viktigt för att bevara äktheten och det konstnärliga. Effekterna som uppnåtts är gjorda med enbart kameran som verktyg. Bländare, tid och rätt placering är det enda som behövts.